Turistika

ČERVENÁ ZNAČKA:

Turistické trasy Pieniny
Turistická trasa č. 0905 (SK) - dĺžka : 35 km /10 hod., stredná náročnosť
Štart: Szczawnica
Cieľ: Podolínec
Trasa začína v poľskom meste Szczawnica (431 m.n.m.), do prielomu Dunajca vstupuje pri ústí Lesnického potoka do Dunajca (429 m.n.m.) v Prielome Dunajca trasa pokračuje náučným chodníkom ktorý má 10 zastávok. Na náučnú trasu možno nastúpiť aj z obce Lesnica. Po 8 kilometroch sa chodník odkláňa od Dunajca a okolo autocampingu a kláštora (Červený Kláštor 480 m.n.m.) trasa smeruje cez lesný porast do oblasti Haligovských skál - cez sedlo Cerla a Vápeník až na vrch Plašná (889 m.n.m.). Odtiaľto je turistický chodník vedený hrebeňom až na Lesnické sedlo (720 m.n.m.) s nádherným výhľadom na región Pienin a Vysoké Tatry. Turistický chodník schádza do obce Veľký Lipník (580 m.n.m.) a následne pokračuje stúpaním o viac ako 500 výškových metrov až na Veterný vrch (1101 m.n.m.) - najvyššie miesto trasy, z ktorého sa okolo krátera vo Vyšných Ružbachoch dostanete do Podolínca.

Turistická trasa (PL) - dĺžka: 12 km/4 hod. ,stredná náročnosť
Štart: sedlo Trzy Kopce
Cieľ: Lapsze Wiszne
Trasa na území Poľska , začína v sedle Trzy Kopce na hrebeni Czorsztynskych Pienin, asfaltovou cestou pokračuje cez prístavisko Katy na priehradný múr vyrovnávacej nádrže Niedzica (580 m.n.m.). Chodník sa končí v poľskej dedinke Lapsze Wiszne.

Turistické trasy Spiš. Magury
Turistická trasa č.0906 (SK) – dĺžka: 8 km/3 hod. stredná náročnosť
Štart: Veľká Franková
Cieľ: Ždiar
Trasa začína vo Veľkej Frankovej (664 m.n.m.) a cez obec Malá Franková (750 m.n.m.) zavedie turistu až na kótu Magurka (1193 m.n.m.), na hrebeni Spišskej Magury je nádherný výhľad na Zamagurie a Vysoké Tatry. Región Zamaguria v tomto bode končí a trasa prachádza na územie Belianskych Tatier do obce Ždiar kde sa chodník končí.

MODRÁ ZNAČKA:

Turistické trasy Pienin
Turistická trasa č. 2808 (SK) – dĺžka: 6 km/2 hod., stredná náročnosť
Štart: ústie Lesnického potoka 
Cieľ: Červený Kláštor
Chodník začína na sútoku Dunajca s Lesnickým potokom (429 m.n.m) a prielomom Lesnického Potoka ku Chate Pieniny až do obce Lesnica. V strede obce sa odbočuje z asfaltovej komunikácie na poľnú cestičku a ponad potok stúpa chodník na sedlo Targov (650 m.n.m.). Chodník ponúka výhľad na obec Lesnica, hrebeň Malých Pienin, Prielom Dunajca a vrch Holicu. Trasa pokračuje zvlneným lesnatým terénom až na sedlo Cerla (610 m.n.m.), odkiaľ spoločne s červeným turistickým chodníkom schádza do obce Červený Kláštor kde aj končí.

Turistická trasa (PL) – dĺžka: 30 km/12-15 hod., vysoká náročnosť
Štart: sedlo Rozdiel
Cieľ: kóta Wdzar
Chodník patrí k najkrajším ale zároveň na niektorých miestach najnáročnejší turistický chodník v Pieninách. Začína sa v sedle Rozdiel (826 m.n.m.) medzi slovenskou obcou Litmanová a poľskou Jaworki, pokračuje hrebeňom Malých Pienin cez vrchy Vysoká (1013 m.n.m.), Vysoké skalky (1050 m.n.m.), Rabštín (843 m.n.m.), Lažná skala (773 m.n.m.) až ku rieke Dunajec (410 m.n.m.). Ďalej trasa pokračuje prevezením kompou na poľskú stranu, odkiaľ začína asi 20 minút dlhé strmé stúpanie na vrch Sokolica (747 m.n.m.) a ďalšími stupákmi a členitým terénom sa turista dostáva na Zámkovú horu (747 m.n.m.) a na najvyšší vrch Centrálnych Pienin – Tri Koruny (982 m.n.m.). Je tu zriadená platená vyhliadka. Za Troma Korunami je po zelenej značke možné sa vrátiť do Sromowiec Niznych a Červeného Kláštora. Druhá možnosť zostupu je o pár stoviek metrov ďalej zo sedla Szopka (780 m.n.m.) ale po žltej značke. Ak pokračujete zo sedla ďalej, chodník vedie hrebeňom Czorstynskych Pienin cez Majere (689 m.n.m.) až k bralu Czorsztyn (480 m.n.m.), kde sa stáča na sever a pri kóte Wdzar opúšťa Pieniny.

Turistické trasy Spiš. Magury
Turistická trasa č.2087 (SK) – dĺžka: 25 km/10 hod., stredná náročnosť
Štart: sedlo pod Príslopom
Cieľ: Vyšné Ružbachy
Trasa začína v sedle po Príslopom (1081 m.n.m.) pokračuje po hrebeni Spišskej Magury cez kótu Magurka (1193 m.n.m.), Bukovina (1176 m.n.m.), Smrečina (1153 m.n.m.) a Spádnik (1088 m.n.m.) až do Magurského sedla (949 m.n.m.), kde križuje štátnu cestu č. 543 z Červeného Kláštora a Spišskej Starej Vsi do Spišskej Belej. Odtiaľto začína strmé stúpanie na kótu Kameniarka (935 m.n.m.) a následným miernym stúpaním po hrebeni sa turista dostáva na kótu Riňava (1005 m.n.m.) z ktorej nasleduje zostup do obce Vyšné Ružbachy

ZELENÁ ZNAČKA:

Turistické trasy Pienin
Turistická trasa č.5882 (SK) – dĺžka: 5 km/2 hod., stredná náročnosť
Štart: Haligovce
Cieľ: Lesnica
Trasa vedie cez pôvodné laznícke osady Džura (Diera), Špirky a Jezovka, obce Haligovce do sedla Pod Plašnou (949 m.n.m.). Tu sa spája s chodníkom označeným červenou farbou a spoločne stúpajú do vápencového masívu prírodnej rezervácie Haligovských skál, kde obchádzajú neprístupnú jaskyňu Aksamitka. Následne sa zelená trasa odkláňa do údolia obce Lesnica (490 m.n.m.) a úbočím schádza do jej stredu.
 
Turistická trasa č. 5716 (SK) – dĺžka: 8 km/2,5 hod., stredná náročnosť
Štart: Stráňany
Cieľ: Jaworki (PL)
Trasa začína v obci Stráňany, vedie pozdĺž štátnej cesty až na kopec nad obcou Stráňany (730 m.n.m.). Tu odbočuje cesta vľavo cez lúky a pasienky priamo k poľskej hranici, pričom skalné bralo Vysoké skalky (1050 m.n.m.) obchádza sprava. Neskôr sa na hrebeni Malých Pienin spája s modrou značkou a spoločne po hranici pokračujú k hornej časti prielomu potok a Homole a cez rezerváciu Wawóz Homole do poľskej obce Jaworki (570 m.n.m.).

Turistická trasa (PL) – dĺžka: 6 km/2,5 hod., stredná náročnosť
Štart: Kroscienko
Cieľ: Kroscienko
Trasa začína pri správe Pieninského Parku Narodoweho v Kroscienku (440 m.n.m.) pokračuje okolo infocentra a lyžiarskeho vleku na hrebeň centrálnych Pienin. Tu sa napája na diaľkovú hrebeňovú trasu a juhovýchodným smerom cez Czetezik (977 m.n.m.) smeruje do sedla pod Sokolicou, tu sa chodníky opäť rozdelia a zelená trasa sa odkláňa naspäť do údolia rieky Dunajec a po jeho brehu sa vracia do Kroscienka.

Turistická trasa (PL) – dĺžka: 1,3 km/1,5 hod., vysoká náročnosť
Štart: Sromowce Nizne
Cieľ: hrebeň centrálnych Pienin
Trasa začína pri turistickej chate Tri Koruny (500 m.n.m.) vedie z Červeného Kláštora či poľskej obce Sromowce Nizne najrýchlejšie a priamo na hrebeň centrálnych Pienin v Poľsku. Už približne po 100 metroch od nástupu na chodník sa začína strmý výstup prekonávajúci výškový rozdiel 400 metrov na kilometrovom úseku priamo do sedla Koszaryska (882 m.n.m.) pod Troma Korunami, kde sa medzi Zámkovou horou a Troma Korunami napája na modré značenie hrebeňovej diaľkovej trasy.

Turistické trasy Spiš. Magury
Turistická trasa č.5706 (SK) – dĺžka: 12 km/4 hod., stredná náročnosť
Štart: autobusová zastávka Keheľ
Cieľ: Ždiar
Trasa začína pri autobusovej zástavke Keheľ pri odbočke do obce Jezersko, chodník vedie po verejnej komunikácií až k mostu v obci Jezersko nad pravostranným prítokom Jezerského potoka. V tomto bode sa chodník odkláňa z asfaltovej cesty na poľnú cestu v údolí Jezerského potoka a okolo prírodnej rezervácie Jezerské jazero sa turista dostane až na hrebeň Spišskej Magury, kde súbežne s modrou značkou pokračuje cez kótu Bukovina (1176 m.n.m.) až na Slodičovský vrch (1176 m.n.m.), odkiaľ odbočuje na juh a Blaščadskou dolinou schádza do obce Ždiar.

Turistická trasa č. 5707 (SK) – dĺžka: 4 km/2 hod., stredná náročnosť
Štart: Osturňa
Cieľ: sedlo Príslop
Pri ústí krulovského potoka (1167 m.n.m.) v obci Osturňa začína trasa západným smerom po verejnej komunikácii a neskôr údolím potoka Bystrá, poľiami a lesmi až na hrebeň Spišskej Magury, kde sa v sedle Príslop chodník, napojením na modrú značku a zelenú značku č.5706.končí.
Ak sa rozhodnete pokračovať ďalej po zelenej značke cez kóty Bukovina (1176 m.n.m.) až na Slodičovský vrch (1167 m.n.m.), kde chodník odbočuje na juh a Blaščadskou dolinou schádza do obce Ždiar. Ak sa rozhodnete pokračovať po modrej značke tak na konci túry natrafíte na kúpele Vyšné Ružbachy.

ŽLTÁ ZNAČKA:

Turistické trasy Pienin
Turistická trasa č.8789 (SK) – dĺžka: 2km/40 min., stredná náročnosť
Štart: pôvodné sídlo Huty v Prielome Dunajca
Cieľ: sedlo Targov
Trasa začína v Prielome Dunajca na mieste pôvodného sídla Huty, tu odbočuje z červenej značky a stúpa najskôr lesným terénom a potom pasienkami na úbočie svahu až do sedla Targov (650 m.n.m.).

Turistická trasa č. 8594 (SK) – dĺžka: 4 km/1,5 hod., stredná náročnosť
Štart: škola v Lesnici
Cieľ: Szczawnica - kúpele
Chodník začína v obci Lesnica pri miestnej škole (490 m.n.m.) a pokračuje tiahlym stúpaním až do sedla pod Šafranovka, kde sa spája s modrou diaľkovou trasou vedúcou hrebeňom Malých Pienin, a spoločne dosahujú vrch Šafranovka (620 m.n.m.), následne sa chodník odkláňa od modrého turistického chodníka a okolo areálu zimných športov a kóty Pálenica schádza do mesta Szczawnice.

Turistická trasa č.8595 (SK)- dĺžka: 5 km/2 hod., stredná náročnosť
Štart: Lesnícke sedlo
Cieľ: Szczawnica – časť Szlachtowa
Chodník sa v Lesníckom sedle (720 m.n.m.) odkláňa od červeného turistického chodníka a stúpaním na hrebeň Malých Pienin (870 m.n.m.) privedie turistu na morú diaľkovú trasu k turistickému hraničnému prechodu do Poľska. Z hrebeňa Malých Pienin zostupuje chodník do kúpeľného mesta Szczawnica – časť Szlachtowa (530 m.n.m.).

Turistická trasa (PL) – dĺžka: 5 km/2 hod., stredná náročnosť
Štart: Jaworki
Cieľ: Litmanová
Z poľskej obce Jaworki (570 m.n.m.) blízko poľsko-slovenskej štátnej hranice a pokračuje cez prírodnú rezerváciu Biela Voda až do sedla Rozdiel (862 m.n.m.). Zo sedla už slovenskej strany sa chodník spúšťa okolo lyžiarskeho strediska v Litmanovej do obce (679 m.n.m.). Trasa prechádza popri známej pútnickom mieste hore Zvir.

Turistická trasa (PL)- dĺžka: 5 km/2,5 hod., vysoká náročnosť
Štart: Sromowce Nizne
Cieľ: Kroscienko nad Dunajcom
V strede poľskej obce Sromowce Nizne (470 m.n.m.) vedie miernym stúpaním chodník ku chate Tri Koruny (500 m.n.m.) odkiaľ vedie strmý výstup suťovitým kaňonom Szopczanského potoka popod bralá Troch Korún až do sedla Szopka (780 m.n.m.). V sedle sa trasa križuje s modrou diaľkovou trasou smerujúcou na Tri Koruny a hrebeňa centrálnych a Czorsztynských Pienin. Zo sedla Szopka vedie chodník cez lúky a pasienky do Kroscienka nad Dunajcom – pri informačnom centre poľského Pieninského národného parku.

Turistické trasy Spiš. Magury
Turistická trasa č.8712 (SK) – dĺžka: 6 km/2 hod., stredná náročnosť
Štart: Malá Franková
Cieľ: Bachledova dolina
Trasa začína v obci Malá Franková (pri kríži-720 m.n.m.) vedie okolo poľnohospodárskych políčok, lesom, cez vrchol Furmanec (1038 m.n.m.) na hrebeň Spišskej Magury- nad obce Jezersko a Ždiar. Po dosiahnutí vrcholovej stanice lyžiarskeho vleku (1154 m.n.m.) sa trasa odkláňa z hrebeňa Spišskej Magury a cez Bachledovú dolinu smeruje do obce Ždiar (860 m.n.m.).

Turistická trasa č.8758 – dĺžka: 6 km/2,5 hod., stredná náročnosť
Štart: Osturňa
Cieľ: Magurka
Trasa začína pri ústi Krulovského potoka (680 m.n.m.) v obci Osturňa a vedie jeho údolím, poliami, okrajom lesov až na hrebeň Spišskej Magury ku kóte Magurka (1193 m.n.m.). Náročné je hlavne stúpanie po opustení údolia Krulovského potoka na horské lúky pod hrebeňom Spišskej Magury. Chodník sprava obchádza prírodnú pamiatku Jazero a pri kóte Magurka sa pripája na modrý diaľkový chodník. 
 
Turistickú mapu Pienin a okolia nájdete tu:
 
 
Navigacia
Novinky
Jun 15, 2014
Pozývame Vás na turisticko - recesistické podujatie Pieninský pochod dobrej nálady...
Apr 25, 2014
Pozývame Vás na otvorenie vodáckej sezóny a Dunajca v Pieninách a ďeň otvorených dverí Pieniny sport centrum ...
Adresa

Pieniny sport centrum

Červený Kláštor č.45

059 06 Slovakia

rezervácie:

rafting@rafting-pieniny.sk

Social
Facebook rafting   Youtube rafting  Google+ rafting  Tripadvisor rafting